W roku obchodów 200-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki, bohatera Ameryki Północnej i Polski została przeprowadzona pierwsza od 70 lat kompleksowa rewitalizacja pomnika Naczelnika zlokalizowanego we Włodawie. Głównym sponsorem rewitalizacji była Fundacja Laetitia, a projekt realizowano we współpracy z burmistrzem Miasta oraz Stowarzyszeniem Renovabis. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano w dniu 11 listopada 2017 roku przy udziale burmistrza Włodawy – Wiesława Muszyńskiego, prezesa fundacji – Mariana Mazurka oraz prezesa Stowarzyszenia Edwarda Łągwy.


Im Jahr des 200. Todestages von Tadeusz Kosciuszko, dem Helden von Nordamerika und Polen, wurde die erste umfassende Renovierung des Denkmals des Gouverneurs in Włodawa nach 70 Jahren durchgeführt. Hauptsponsor der Revitalisierung war die Laetitia-Stiftung. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister der Stadt und der Renovabis Association durchgeführt. Die feierliche Enthüllung des Denkmals fand am 11. November 2017 unter Teilnahme des Bürgermeisters von Włodawa - Wiesław Muszyński, des Präsidenten der Stiftung - Marian Mazurek und des Präsidenten der Vereinigung Edward Łągwy statt.