W dniu 14 października 2015r. w 72 rocznicę powstania w dawnym niemieckim nazistowskim obozie zagłady Sobibór, nasza fundacja podpisała porozumienie w sprawie wsparcia projektu rewitalizacji budynku dawnej stacji kolejowej Sobibór, z przeznaczeniem na dom spotkań młodzieży z całego świata. Partnerami projektu jest Starostwo Powiatu Włodawa oraz Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie (więcej memorandum…). Budynek stacji kolejowej znajduje się po drugiej stronie torów, na przeciwko terenu byłego obozu zagłady, na którym ma znajdować się docelowe muzeum upamiętniające Holocaust mające powstać staraniem Polski, Holandii, Izraela i Słowacji. Intencją Partnerów projektu jest, aby dom spotkań młodzieży funkcjonował niezależnie od muzeum i stanowił jego uzupełnienie programowe.


Am 14.10.2015 - am 72. Jahrestag des Aufstandes im ehemaligen Nazi-Konzentrationslager in Sobibor - hat unsere Stiftung eine Vereinbarung bezüglich der Unterstützung der Revitalisierung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes Sobimor unterzeichnet. Dieses Gebäude soll als Treffpunkt junger Menschen aus der ganzen Welt dienen. Zu den Partnern des Projektes gehört der Kreis Wlodawa und die Stiftung Deutsch-Polnische-Versöhnung. Das Bahnhofsgebäude befindet sich auf der anderen Seite der Gleise, gegenüber des ehemaligen Lagers, auf dem Dank der Bemühungen der drei Länder Polen, Niederlande und Israel ein Holocaust-Museum entstehen soll. Das Bahnhofsgebäude als Treffpunkt junger Menschen entsteht jedoch unabhängig vom Projekt der Entstehung des Museums.