Książka pod tytułem "Obraz Podwójny Polska-Niemcy 1939-2009", wydana przez Fundację,  zajmuje się  losami przedstawicieli obydwu krajów od dnia 01. września  1939 roku, tj. od czasu wybuchu II wojny światowej,  aż do czasów tereźniejszych.  Fascynacja tej książki dotyczy sojrzenia wstecz dwóch osobistości:  Profesora Andrzeja Jacka Blikle i Norberta Rethmanna.  Obydwaj panowie urodzili się we wrześniu  1939 roku, jeden w Warszawie, drugi w Lünen. Po wielu latach pracy naukowej prowadził profesor Blikle popularną cukiernię rodzinną  w Warszawie, która rozwinęła się do dużej i znanej w całym kraju sieci sklepowej.  Norbert Rethmann zbudował swoją firmę z małej firmy lokalnej  do rozmiarów światowego koncernu.  W obszernych wywiadach opisują ci dwaj przedstawiciele obydwu krajów sukcesy przedsiębiorców ze Wschodu i Zachodu opisując swoje osobiste wrażenia i doświadczenia okresu powojennego do teraźniejszości.

Opublikowana w obu językach książka  jest bogato ilustrowana i zawiera 120 stron. Celem książki jest poinformowanie  zwłaszcza młodszego pokolenia na temat stosunków między Polską a Niemcami - od czasu wrogości do czasu pojednania i współpracy oraz wspólnych wisiłków  w  budowaniu  nowej wspólnej Europy.

Książka była drukowana w 2009 roku i jej nakład został niestety w pełni wyczerpany. Książkę można  jednak znaleźć tutaj w wersji  PDF, która jest do pobrania za darmo i w zależności od życzenia w obydwu  językach: polski / niemiecki


Buchprojekt "Doppelbild"

Unter dem Titel „Doppelbild Polen-Deutschland 1939-2009“ befasst sich das von der Stiftung herausgegebene Werk mit der gemeinsamen Geschichte der Länder seit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Ihre besondere Faszination bezieht die Publikation vor allem aus dem Rückblick zweier Persönlichkeiten: Professor Andrzej Jacek Blikle und Norbert Rethmann. Beide wurden im September 1939 geboren; der eine in Warschau, der andere in Lünen. Nach vielen Jahren akademischer Tätigkeit leitete Professor Blikle einen beliebten Konditorei-Familienbetrieb in Warschau, den er mit weiteren Geschäften ausbaute. Norbert Rethmann entwickelte seine Firma vom kleinen lokalen Fuhrbetrieb zur weltweit tätigen Unternehmensgruppe. In ausführlichen Interviews schildern die erfolgreichen Unternehmer aus Ost und West ihre ganz persönlichen Eindrücke und Erlebnisse von der Nachkriegszeit bis heute.

Das in beiden Sprachen erschienene Buch ist reich illustriert und umfasst 120 Seiten. Es soll vor allem der jungen Generation über die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland berichten – von den Zeiten der Feindschaft über die Aussöhnung bis hin zur Kooperation und der gemeinsamen Arbeit am Aufbau des neuen Europas.

Leider ist die gedruckte Ausgabe des 2009 erschienene Werkes vergriffen. Dafür finden Sie hier das PDF zum kostenlosen Download in der gewünschten Sprache: polski deutsch